Тушаал шийдвэр

2019-04-05Гэрчилгээ хүчингүй болгох
2018-09-10Газрын даргын 2018.09.07-ний өдрийн А/32 дугаар тушаал
2018-09-10Газрын даргын 2018.09.11-ний өдрийн А/34 дүгээр тушаал
2018-06-11Газрын даргын 2018.06.06-ний өдрийнА/23 дугаар тушаал
2018-03-26Газрын даргын 2018.03.23-ний өдрийн А/09 дугаар тушаал
2018-03-19Газрын даргын 2018.03.15-ний өдрийн А/08 дугаар тушаал
2018-03-16Газрын даргын 2018.03.13-ний өдрийн А/06 дугаар тушаал
2018-02-13Хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 01 сарын 25-ны өдөр 15 дугаар тушаал
2017-12-05Эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох
2016-10-24Газрын даргын 2016 оны 09 сарын 12 өдрийн 65 тушаал
2016-09-15Газрын даргын 2016 оны 09 сарын 12 өдрийн 48 тушаал
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР