БАЯНХОНГОР СУМД "ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-Т ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

2020-05-20

   Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/338 дугаар захирамжаар дараах 5  байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдааг зарлаж байна.

  1. Рашаант 10-р баг, Гүүрний баруун хойд талд үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар 5000 м2 газар, анхны үнэ 12.000.000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 1.200.000 төгрөг. Дуудлага худалдааны үнийг өсгөх доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000
  2. Дуурсах 3-р баг, “Хонгор 1000” орон сууцны хороололд худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар 2002 м2 газар, Анхны үнэ 15.015.000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 1.501.500 төгрөг. Дуудлага худалдааны үнийг өсгөх доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000
  3. Есөнбулаг 9-р баг, Шинэ суурьшлын бүсэд 40 айлын орон сууцны зориулалтаар 800 м2 газар, анхны үнэ 1.680.000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 168.000 төгрөг. Дуудлага худалдааны үнийг өсгөх доод үнэ 100.000 дээд үнэ 500.000
  4. Есөнбулаг 9-р баг Шинэ суурьшлын бүсэд “худалдаа үйлчилгээ”-ний зориулалтаар 4000 м2 газар. Дуудлага худалдааны анхны үнэ:8.400.000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 840.000 төгрөг. Дуудлага худалдааны үнийг өсгөх доод үнэ 500.000 дээд үнэ 1.000.000 төгрөг.
  5. Есөнбулаг 9-р баг Шинэ суурьшлын бүсэд “худалдаа үйлчилгээ”-ний зориулалтаар 10000 м2 газар. Дуудлага худалдааны анхны үнэ:21.000.000 төгрөг, дэнчингийн үнэ 2.100.000 төгрөг. Дуудлага худалдааны үнийг өсгөх доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000 төгрөг.

   Дуудлага худалдаа нь 2020 оны 06 сарын 19-ний өдрийн 0900 цагаас 1500 цаг хүртэл Газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтаар цахим хэлбэрээр явагдана. Оролцогчид 06 сарын 12-ны өдрийн 0900 цагаас 06 сарын 19-ний өдрийн 0830 хүртэл www.mle.mn вэб сайтаар бүртгүүлнэ үү.

   Оролцогчид газрын дуудлага худалдааны дэнчингийн үнийг 100030029401 тоот дансанд, тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100030000941 тоот дансанд байршуулна.

   Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn, www.bayankhongor.gazar.gov.mn вэб сайт, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт ирж авна уу.

Харилцах утас 70442088

 

 

 

 

 

"ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

   Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/338 дугаар захирамжаар дараах 5  байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдааг зарлаж байна.

 

 

Байршил

 

Зориулалт

 

Талбайн хэмжээ /м2/

 

Анхны үнэ

 

Дэнчингийн үнэ

 

Үнэ өсгөх интервал

Дуудлага худалдааны код

 

1

Рашаант 10-р баг

Гүүрний баруун хойд талд                              /3-р байршил/

Үйлдвэр үйлчилгээ

5000 м2

12.000.000

доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000

#2020-4494

 

2

Дуурсах 3-р баг

“Хонгор 1000” орон сууцны хороололд

Худалдаа үйлчилгээ

2002 м2

15.015.000

доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000

#2020-4495

3

Есөнбулаг 9-р баг

Шинэ сууршлын бүсэд /2-р байршил/

40 айлын орон сууц

800 м2

1.680.000

доод үнэ 100.000 дээд үнэ 500.000

#2020-4496

4

Есөнбулаг 9-р баг

Шинэ сууршлын бүсэд /2-р байршил/

Худалдаа үйлчилгээ

4000 м2

8.400.000

доод үнэ 500.000 дээд үнэ 1.000.000 төгрөг

#2020-4497

5

Есөнбулаг 9-р баг

Шинэ сууршлийн бүсэд

Худалдаа үйлчилгээ

10000 м2

21.000.000

доод үнэ 1.000.000 дээд үнэ 5.000.000

#2020-4498

   Дуудлага худалдаа нь 2020 оны 06 сарын 19-ны өдрийн 0900 цагаас 1500 цаг хүртэл Газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтаар цахим хэлбэрээр явагдана. Оролцогчид 06 сарын 12-ны өдрийн 0900 цагаас 06 сарын 19-ны өдрийн 0830 хүртэл www.mle.mn вэб сайтаар бүртгүүлнэ үү.

www.mle.mn-д оролцогчоор бүртгүүлэхдээ иргэн бол иргэнээр бүртгүүлэн /иргэний үнэмлэхний ар, өвөр хуулбар/, аж ахуйн нэгж бол аж ахуйн нэгжээр бүртгүүлэн /ААН-н улсын бүртгэлийн гэрчилгээний ар, өвөр хуулбар/-ыг бүрэн хавсарган ирүүлнэ.

   Дэнчингийн үнийг Төрийн сангийн 100030029401 дансанд /Хүлээн авагч: Бх.ГХБХБГазар н.с, Гүйлгээний утга: Оролцогчийн нэр, дуудлага худалдааны код/, тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 100030000941 дансанд /Хүлээн авагч: Бх.Тэмдэгтийн хураамж, Гүйлгээний утга: Оролцогчийн нэр, дуудлага худалдааны код/-г бичиж  тус тус тушаан баримтыг хавсарган ирүүлнэ.

 

   Дуудлага худалдааны үнийн санал авч эхлэх хугацаа 2020.06.19-ны өдрийн 09:00:00 цагт, сүүлийн хугацаа 2020.06.19-ны өдрийн 15:00:00 цаг дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол дуудлага худалдаа автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана. Хугацаа 60, 60 секундээр сунгагдсаар 17:00:00 цаг хүрвэл хамгийн сүүлийн үнэ өгсөн хэрэглэгч ялагч болж дуудлага худалдаа хаагдсанаар хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогч ялагчаар тодорно.

 

   Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn, www.bayankhongor.gazar.gov.mn вэб сайт, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт ирж авна уу.

Харилцах утас 70442088, 88556646

 

Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР