Газар эзэмших эрхийн гэрээ шинэчлэн байгуулах

2019-02-13

Монгол улсын Засгийн газрын 182-р тогтоол болон Баянхонгор сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11/11 дүгээр тогтоолоор газрын төлбөрийн хувь хэмжээ өөрчлөгдсөн тул Газар эзэмших эрхийн гэрээгээ 2019 оны 1 дүгээр улиралд багтаан шинэчлүүлж Гэрээгээ дүгнүүлнэ үү.

Үүнд: Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын зураг, төлбөр төлсөн баримттайгаа ирнэ үү.

Дурдсан хугацаанд гэрээгээ шинэчлүүлээгүй газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг мэдэгдэж байна.

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Баянхонгор сумын ЗДТГ

Утас: 70442088

Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР