Барилга угсралтын ажлыг эхлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх материалын жагсаалт

2020-03-23

Дугаар ...

 

Барилга байгууламжийн нэр:                                                                                    

 

20.... оны .... дугаар сарын ......                                                                                                                     Номгон

 

 

Бүрдүүлэх материалын нэр

Баримт бичиг бүрдүүлэлт /+/, /-/

Баримт бичиг бүрдүүлсэн огноо

Баримт бичиг бүрдүүлсэн хүний гарын нэр

Баримт бичиг бүрдэл шалгасан мэргэжилтний гарын үсэг

1

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл

 

 

 

 

2

Зураг төслийн тухайн ажлыг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ.

 

 

 

 

3

Барилгын гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тухайн ажлыг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ.

 

 

 

 

4

Газрын техникийн нөхцөл

 

 

 

 

5

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээс газар олгосон шийдвэр,

 

 

 

 

6

Гэрээ байгуулахыг эрх олгосон мэдэгдэл.

 

 

 

 

7

Газрын кадастрын зураг /өндөржилттэй/

 

 

 

 

8

Цэвэр ус ариутгах татуургын техникийн нөхцөл

 

 

 

 

9

Холбоо дохиололын техникийн нөхцөл

 

 

 

 

10

Дулааны техникийн нөхцөл

 

 

 

 

11

Эрчим хүчний техникийн нөхцөл

 

 

 

 

12

Хөрсний геологийн дүгнэлт

 

 

 

 

13

Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ

 

 

 

 

14

БУ-ыг хариуцсан бариулах инженерийг томилсон    гүйцэтгэгч байгууллагын шийдвэр /диплом/

 

 

 

 

15

Зураг төслийн баримт бичиг, зураг төсөл хийлгэх гэрээ.

 

 

 

 

16

Зураг төслийн магадлалаар орсон дүгнэлт

 

 

 

 

17

Захиалагчийн инженер томилсон шийдвэр /диплом/

 

 

 

 

18

Зохиогчийн хяналт хийлгэх гэрээ.

 

 

 

 

19

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 

 

 

 

20

Барилгын ажлын үе шатны график.

 

 

 

 

21

Талбайн зохион байгуулалтын зураг.

 

 

 

 

22

Захиалагчийн хяналтын гэрээ.

 

 

 

 

23

Хөдөлмөр хамгаалалын инженер томилсон тушаал. /дипломын хуулбар/

 

 

 

 

24

ГХБХБГазрын барилгын материалын лаборатортой байгуулсан гэрээ

 

 

 

 

25

“Цэвэр хот” ОНӨҮГазартай байгуулсан гэрээ

 

 

 

 

26

Батлагдсан зураг, төсөв

 

 

 

 

27

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээ. /тухайн сумын засаг даргаас/

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70442088 дугаараас лавлана уу.

Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР