Тушаал шийдвэр

2020-05-29Э.ДОРЖХАНДЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД ТҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ
2020-05-29ӨЛЗИЙХИШИГИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОЖ, НӨХӨН ОЛГОВОР, НӨХӨН ОЛГОХ ТУХАЙ
2020-05-29БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ
2020-04-21Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
2020-04-09Б.26 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэний сул орон тоог нөхөх хүртэлх хугацаанд Ц.Ичинноровыг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.25 Гэрээт ажилтанаар Б.Эрдэнэчулууныг түр томилох тухай
2020-04-09Б.24 Захиргаа хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний сул орон тоог нөхөх хүртлэх хугацаанд Б.Номинчулууныг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.23 Баянхонгор сумын газрын даамал Х.Баасанжаргалыг ажилд томилох тухай
2020-04-09Б.22 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай
2020-04-09Б.20 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай
2020-04-09Б.19 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
2020-04-09Б.17 Тушаал хүчингүй болгох тухай
2020-04-09Б.16 Тушаал хүчингүй болгох тухай
2020-04-09Б.15 Б.Жанцанноровыг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.14 У.Мөнхнаранг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.13 О.Цэвээнийг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.12 Ч.Наранжаргалыг ажилд түр томилох тухай
2020-04-09Б.11 Н.Мөнхбаатарыг Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн даргаар томилох тухай
2020-04-09Б.10 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
2020-04-09Б.09 Б.Хосбаярыг жолоочоор томилох тухай
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР