Барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл

2021-11-16Барилга угсралтын ажлыг эхлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх материалын жагсаалт
2020-03-23Барилга угсралтын ажлыг эхлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх материалын жагсаалт
2016-06-01БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
2016-06-01ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР