Дуудлага худалдаа

2020-11-13ЖИНСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ 109 ДУГААР ЗАХИРАМЖААР ДАРААХ 6 БАЙРШИЛД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭТ ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ЦАХИМААР ЗАРЛАЖ БАЙНА.
2020-11-02Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын 2020 оны А/149 дүгээр захирамжаар дараах 4 нэгж талбарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт цахим дуудлага худалдааг зарлаж байна.
2020-10-26Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын 2020 оны 120 дүгээр захирамжаар дараах 20 нэгж талбарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт цахим дуудлага худалдааг зарлаж байна.
2020-10-26Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын 2020 оны 120 дүгээр захирамжаар дараах 11 нэгж талбарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт цахим дуудлага худалдааг зарлаж байна.
2020-10-26Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын 2020 оны 120 дүгээр захирамжаар дараах 11 нэгж талбарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт цахим дуудлага худалдааг зарлаж байна.
2020-10-23“ШИНЭЖИНСТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-Т ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2020-10-12“БАЯНХОНГОР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-Т ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2020-10-12ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭТ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗАРЛАГДСАН ГАЗРУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2020-10-12“ЖИНСТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-Т ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2020-10-06“ӨЛЗИЙТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т танхимын дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-09-25БААЦАГААН СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-09-25“БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-09-15“ШИНЭЖИНСТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-09-03“БӨМБӨГӨР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-09-01"БАЯНХОНГОР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"т Дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.
2020-08-28“БУУЦАГААН СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.
2020-08-27“БАЯНХОНГОР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-08-27“БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-07-02"ӨЛЗИЙТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т танхимын дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
2020-07-02"ӨЛЗИЙТ СУМЫН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ"-т цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР