Тусгай зөвшөөрөл

2016-06-01Шинэчилсэн бүртгэл, тайлан мэдээ өгөх зааварчилгаа
2016-06-01Tайлангийн маягт
2016-06-01Тусгай зөвшөөрөл хүсэх бүрдүүлэх материалын бүрдэл
2016-06-01Tусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт
2016-06-01Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлага
2016-06-01Тусгай зөвшөөрлийн журам
Санал асуулга

Та манай цахим хуудаснаас өөрт хэрэгцээтэй мэдээллээ авч чадаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР